JAZYKOVÁ KOREKTURA: NEZBYTNOST, NEBO ZBYTEČNOST?

„Jsem Čech, nepotřebuji kontrolovat své texty. Když umím česky mluvit, umím česky i psát.“

 

Tato myšlenka napadne mnohé z nás. A bylo by fajn, kdyby to tak bylo. Jenže není a ani být nemůže, protože:

 

 • Umět psát a umět psát bez chyb je rozdíl. Můžeš si být 100% jistý, že je Tvůj text bez chyb?

 

 • Správně vložené čárky v souvětí je věda. Víš, že správné zapsání či nezapsání čárky v souvětí může zásadně změnit smysl věty? Když napíšeš čárky, jak Tě napadne, může Tvoje myšlenka v konečném důsledku dostat úplně jiný smysl, než zamýšlíš. A to může mít velmi nežádoucí dopad na výsledek.

 

 • Český jazyk má svá úskalí a složitá pravidla. Základní a střední škola Tě naučí základním pravidlům českého pravopisu a stylistiky – tak, aby byl Tvůj text čitelný. Ale k dokonalosti to nestačí. K dokonalosti textu je třeba mnohem víc.

 

 • Hrubky – ty přece nemůžu udělat, jsem Čech. A přesto se dělají. A ne málo. A ostuda je na světě. Stačí nepozornost. Nebo nevědomost.

 

 • Vyjádřit myšlenku ústně a svěřit ji papíru je velký rozdíl. Zkus někomu vyprávět příběh – a potom ho zapsat. Uvidíš, že vyjádřit myšlenku psaným textem je často velmi obtížné.

 

 • Text barevně sladěný – využití synonym. Často používaná slovesa MÍT a BÝT lze nahradit vhodnými synonymy a text je hned o poznání čtivější a „krásnější“.

 

 • Existují přece pravopisné a gramatické korektory (např. automatická oprava chyb ve wordu). Ale ani ten nejlepší z nich Ti nevidí do hlavy, aby správně poznal smysl Tvé myšlenky. Ve skutečnosti zachytí jen 30–40 % všech chyb.

 


S tím vším a mnohým dalším vám mohu pomoci. Váš text zbavím překlepů a gramatických chyb a upravím do čtivé a srozumitelné podoby, aby už nikdo nepřemýšlel nad tím, co jste vlastně chtěli vyjádřit. Vaši čtenáři budou mít jasno hned od začátku.

 

Mí klienti říkají:

„KDYŽ MĚ TEXTY ŽIVÍ, JSOU DŮLEŽITÉ PRO MÉ PODNIKÁNÍ, NECHÁM SI JE ZKONTROLOVAT, ABYCH MĚL JISTOTU, ŽE S NIMI MŮŽU VYJÍT NA SVĚTLO."

„KVALITU TEXTU PŘENECHÁM TOMU, KDO TOMU ROZUMÍ, A JÁ SE S KLIDNÝM SRDCEM MŮŽU VĚNOVAT VĚCEM, KTERÝM ROZUMÍM JÁ.“

Služby

Provádím korektury jakýchkoliv textů:

 • knihy, e-booky, výroční a tiskové zprávy
 • bakalářské, diplomové, rigorózní práce
 • články určené pro web i k tisku
 • kompletní kontrola webových stránek
 • a další

 

Korektury zpracovávám v jakýchkoliv textových formátech, pdf formátech i obrázcích.

U nestandardních formátů je možná korektura po vzájemné dohodě s klientem.

Zhotovenou korekturu vám pošlu na vámi zadaný e-mail, a to jak soubor s vyznačenými změnami, tak i opravený text. Budete tak mít přehled o zásazích do textu.

Své dotazy, připomínky nebo přímo objednávky můžete směrovat na e-mail korektura@pistebezchyb.cz nebo telefonní číslo 773 452 752.

 

Orientační lhůty pro dodání zhotovené korektury:

standard

Aby mohla být korektura provedena řádně a v nejlepší kvalitě, je reálné množství včetně opakovaného kontrolního čtení max. 30 NS1) za den.

expres

Termín se v tomto případě vždy domlouvá individuálně. Záleží na složitosti textu, jeho chybovosti a délce.

 

1)Normostranou (NS) se rozumí 1 800 znaků včetně mezer.

 

O mně

Jmenuji se Marcela Fischerová

Český jazyk se stal mým koníčkem prakticky od dob, kdy jsem se začala učit gramatiku. Moje první setkání s korekturou (to jsem o tom ovšem ještě nevěděla) se datuje od mých 9 let, kdy jsem do nemocnice dostala dopis od svých spolužáků. Tehdy jsem vzala do ruky červenou pastelku a s gustem opravila gramatické chyby.

Opravování textu se časem stalo mou vášní. Proto jsem po ukončení gymnázia pokračovala dál ve studiu českého jazyka na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně.

Baví mě listovat v pravidlech a hledat správný výraz, baví mě doslova číst písmenko po písmenku. Abych podávala maximální výkon, neustále se vzdělávám. Za největší odměnu považuji, když je zákazník s odvedenou prací spokojen a rád mých služeb využije opakovaně nebo mě doporučí druhým.

Ceník

Každý text je jiný a nelze předem určit cenu za zpracování korektury.

Cena závisí na různých parametrech. Proto mi pošlete část textu k posouzení a já se vám ozvu s cenovou nabídkou.

 

Cenu za korekturu určuji na základě těchto kritérií:

 • chybovost (gramatická a typografická korektura)
 • stylistika – posouzení nutnosti stylistických zásahů
 • rozsah celého textu
 • časové rozmezí realizace
 • celková pracnost na díle

 

Zajímá vás, jak takové posouzení funguje? Jak bude probíhat vzájemná komunikace?

Pro všechny dotazy jsem k dispozici na e-mailu korektura@pistebezchyb.cz.

Reference

multi logo

„Marcela Fischerová mi předělávala komplet celé webové stránky. Musím říct, že jsem nesmírně spokojený a hodně překvapený, že s texty, které tam původně byly, dokázala tak skvěle zatočit a o poznání zlepšit. Nedělala jen korekturu, ale rovnou celý text, za což jsem jí hodně vděčný. Jsem velmi rád, že jsem se na ni obrátil, protože odvedla skvělou práci. Kdykoliv budu potřebovat opravit nebo napsat text, bez váhání se na ni znovu obrátím, protože u ní mám jistotu, že její práce je velmi kvalitní a precizní. “

Jaroslav Urban
majitel společnosti MULTI-S s.r.o.

OZ_logo_TM_148_142

„Paní Marcelu jsem oslovila na korekturu textů na doporučení. Pomáhá mi odhalovat gramatické chyby v textu a také text korigovat správným směrem, aby dával smysl. Při mé práci, kterou je tvorba webů pro klienty a také psaní mého blogu, je správnost a výstižnost textů naprosto klíčová. Paní Marcela reaguje na objednávky nadstandardně rychle. Vždy, když ji oslovím, mám jistotu, že díky její pečlivosti a skvělé komunikaci nebude moje práce váznout a i můj klient bude spokojen. Každému spolupráci s paní Marcelou vřele doporučuji.“

Renata Pitrová
zakladatelka a koordinátorka projektu Odvážné ženy

 

Korektorka paní Marcelka je velmi pečlivá. Na její korekturu se vždy moc těším, protože kromě profesionální práce k ní vždy přidá do e-mailu i pár svých vět. Většinou je to takový malý pozdrav, třeba i s milým povzbuzením, např. že je článek „pěkné čtení“. Jsem ráda, že můžeme s Marcelkou pracovat.“

Hanka Lustiková

 

„Děkuji za rychlost, vysokou kvalitu a vždy perfektně odvedenou práci.“

Petra Horáčková

 

„Moc děkuji paní Marcele za její vysoce odbornou práci, která mi umožňuje soustředit se v prvé řadě na obsah mých odpovědí do poradny na webu Aleše Kaliny, na webu www.prozeny.cz a mých článků. Stará se i o formu psanou, protože i ta je samozřejmě důležitá. I když se snažím chyby nedělat, určitě vždy nějaké jako profesionál najde. Ještě jednou díky.“

Luďka Ježová

 

„Je mi ctí s Vámi spolupracovat v pozitivní energii, jste zralá profesionálka. Korektura od Vás je na vysoké profesionální a morální úrovni...“

Anna Chramostová

 

„Marcelko, moc Vám děkuji za korekturu článků na web i referencí. Vaše práce je precizní a rychlá. Můžu všem jen doporučit.“

Hanka Čermáková

„Děkuji za skvělou spolupráci. S Marcelou se mi výborně spolupracuje. Je rychlá, precizní, spolehlivá a svoji práci dělá s nadšením, což je pro mě důležité u lidí, se kterými spolupracuji. Moje texty vycházejí z mého srdce a potřebuji, aby se o ně další člověk láskyplně postaral a kus ze svého srdce vložil právě i do korektury. Kvalitní energie se tak umocní a texty mohou v plné síle „mluvit“ ke čtenářům. Ve spolupráci s dalšími lidmi mi nejde jen o samotnou práci, ale i o hlubší smysl a přesah toho, co si vzájemně předáváme. Toho se mi od Marcely dostává, proto jí s důvěrou svěřuji své texty a vím, že jsou v dobrých rukou. :-)“

Lucie Königová
jednatelka společnosti

„Marcela je v opravování textů zručná, opravuje kvalitně samozřejmě gramatiku, ale krásně taky uhlazuje texty po slohové stránce tak, že vyznívají lépe a obsah sdělení je jasnější. Moje práce opravuje v krátkých termínech. Když je zakázka delší a náročnější, je se mnou často v kontaktu a pracuje po částech, takže mám kontrolu, že na mé zakázce efektivně pracuje. Po cenové stránce jsem vzhledem k její kvalitě naprosto spokojená. Když to shrnu, tak klíčová slova u Marcely a její práce jsou: kvalita, zkušenost, rychlost, dobrá komunikace a profesionalita.“

Eva Przeczková
studentka Fakulty umění Ostravské univerzity

 

„S Marcelou jsem spolupracovala už dříve. Byla mou kolegyní, na kterou je vždy spolehnutí, je dochvilná, precizní, snaží se vždy pomoci a velmi dobře se s ní komunikuje. Naše spolupráce bohužel po čase skončila. Jelikož jsem potřebovala udělat korekturu bakalářské práce, hned jsem si na Marcelu vzpomněla a s důvěrou ji požádala o pomoc. I přesto, že jsem potřebovala text ještě v průběhu měnit a předělávat, všechny mé požadavky včetně rychlého dodání přijala. Tímto bych Ti chtěla moc moc poděkovat za ochotu, trpělivost a skvěle odvedenou práci. Marcela je jedna z lidí, kterou určitě mohu všem doporučit!“

vděčná Katka
studentka ČVUT

 

„Moc děkuji za Vaši práci, rychlost i organizační přístup. Spolupráce s Vámi byla pro mě radost. Vše klaplo, jak jsme se dohodly, a toho si cením.“

Martina Březinová
spol. DURABO

Obchodní podmínky

I. OBJEDNÁVKA

Dokumenty určené k jazykovým korekturám zasílá objednatel prostřednictvím e-mailu, kam vyplňuje všechny údaje pravdivě. Odesláním e-mailu a následným potvrzením ceny a termínu dodání zhotovitele a objednatele vzniká smluvní vztah, jehož předmětem je jazyková korektura zaslaného textu. Tímto se objednávka stává pro obě strany závaznou. Pokud soubor přesahuje velikost 10 MB, využije se po vzájemné dohodě k realizaci objednávky internetové úložiště. Zhotovitel si vyhrazuje právo odmítnout dokumenty, které porušují vnitřní ujednání (např. texty propagující rasismus).

 

II. CENA A ZPŮSOB ÚHRADY

Cena zakázky se odvíjí od délky korektury a dodací lhůty. Výsledná cena vychází z platného ceníku služeb. Cena je vždy objednatelem odsouhlasena před započetím práce. Pokud se charakter dokumentu vymyká standardu (ryze odborný text, text s enormním množstvím chyb či jinak náročný text), budou zhotovitelem navrhnuty individuální podmínky spolupráce. Objednatel platí za odvedené korektorské práce zpětně, faktura je vystavena a odeslána po zpracování a doručení zakázky. Splatnost faktury je 10 dní od odeslání faktury.

 

III. ZPŮSOBY PROVEDENÍ KOREKTURY

Korektury textových dokumentů jsou vyznačeny v textu formou revizí nebo komentářů. Korektury PDF dokumentů jsou prováděny formou zvýraznění chyb a přiložených komentářů. K souborům v obrázkovém formátu a kontrole webových stránek se korektura přikládá zvlášť ve formátu doc s popsanými navrhovanými změnami.

 

IV. TERMÍN DODÁNÍ

Objednatel je vždy předem informován o termínu dodání korektury e-mailem, a to co nejdříve po obdržení objednávky.

 

V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Poskytování korektorských služeb se řídí obchodním zákoníkem. Veškeré informace obsažené v jakékoliv zakázce jsou považovány za přísně důvěrné. Korektura je pro potřeby vzájemného smluvního vztahu vzniklého zasláním objednávky definována jako kontrola přesnosti kontrolovaného dokumentu a vyznačování nalezených gramatických a stylistických nedostatků (v závislosti na zaměření požadované korektury). Bezchybně provedená jazyková ani jiná korektura je dle zkušeností zhotovitele nerealizovatelná už proto, že v některých případech povoluje čeština více možných variant. Účelem korektury je minimalizovat počet gramatických a stylistických chyb tím, že jsou pečlivou kontrolou ze strany zhotovitele standardními cestami odhaleny a označeny. Zhotovitel nenese odpovědnost za faktické informace obsažené v textu.

 

Telefon

+420 773 452 752

Fakturační údaje

Marcela Fischerová
Stratov 218
289 22 Lysá nad Labem
IČ: 03126447

Fyzická osoba zapsaná v živnostenském rejstříku MÚ Lysá nad Labem.
Nejsem plátcem DPH.